Serve the city Dordrecht
Home  |  Sitemap  |  Contact

Actiedagen

In de afgelopen 2 jaar zijn er 3 actieweken en 1 actiedag georganiseerd waain o.a. de volgende projecten gerealiseerd werden:

Stichting Leergeld: Mailing verzorgd voor Stichting Leergeld, kinderen uitgenodigd voor een dagje ijsbaan,

Supermarkten: Inpakken van de kerstboodschappen bij MCD supermarkt in Crabbehof en AH Wielwijk

Verpleeghuis Crabbehoff: Gewandeld en gechilled met de bewoners, wafels gebakken, bloemstukjes en sieraden gemaakt, glasverven, spelletjes gedaan, muziek gemaakt, kerstliederen gezonden

Verpleeghuis Sterrenlanden: Gekookt en gegeten met mensen met dementie, gevolksdanst

Kindermiddagen DWO: Het team van de kindermiddagen ondersteund, kinderen uitgenodigd met flyers, knutselwerkjes, geholpen bij de inloop.

Klusjes Klockelaer: Bij ouderen in deze bejaardenflat aangebeld voor klusjes. (afwassen, was opvouwen, strijken, diverse klusjes)

Pimp the Garden: Voor stichting Present diverse tuintjes opgeknapt (straatjes aanleggen, snoeien, onkruid verwijderen) voor mensen die dat zelf niet meer konden wegens somatische of psychische klachten of die vanwege mantelzorg er niet aan toekwamen.

Soppen en kletsen: (stichting Present) Flats schoongemaakt die door een meningsverschil zwaar vervuild waren. Bij mensen met lichamelijke en psychische klachten hun ramen gezeemd

Pimp the streets: Diverse straten en pleinen schoongemaakt die al lange tijd ernstig vervuild waren,

Sporten met jongeren (Young Life): Een middag gesport met jongeren uit Wielwijk die niet veel te doen hadden in de vakantie.